SattGraph 5000

Latest version 2.4-1

SattGraph 5000 är ett modulärt PC-baserat SCADA*-system med unika egenskaper. Den öppna, objektorienterade systemuppbyggnaden bygger på äkta klient/server-principer.

SattGraphs HMI*-koncept kombinerar modern grafisk interaktiv teknik med objektorientering, informations-zoomning, pop-up fönster och Wizards.

SattGraph 5000 är ett skalbart systemkoncept. Arkitekturen för ett singeldatorsystem är densamma som för en omfattande multi-server baserad anläggning för 100 arbetsstationer. Egna eller öppna programprodukter kan lätt integreras.

Till SattGraph kan du nu också knyta det nya webbaserade analysverktyget Web ProInfo. Web ProInfo ger åtkomst till såväl realtids som historisk processdata från SattGaph. Det kan anslutas till andra system som t.ex LIMS, underhållssystem eller andra automationssystem. Med Web ProInfo får du produktionsinformation på sekunden för analys och jämförelse, information som kan distribueras ut till vanliga PC-datorer på kontorsnätet.

SCADA-systemet SattGraph 5000 är speciellt anpassat till styrsystemen SattCon 200 och Advant Controller 250. Produkterna har samma kommunikationskoncept med en total integration av hård- och mjukvara.

Windows gör det enklare

SattGraph 5000 har utvecklats för Windows NT 32-bitars plattform, för samverkan med en mängd existerande Windows-applikationer. Uppbyggnaden är helt öppen och baserad på etablerade standarder som ODBC, OLE, OPC och DDE* m.fl.

Microsofts standardverktyg Visual C++ och Visual Basic och programpaketen Officeoch Access utnyttjas fullt ut. Till exempel görs konfigurationen av processignaler, händelsedata och långtidshistorik i Access, som också via Wizards genererar alla rapporter. Standardverktyg används för dataöverföring och dynamisk interaktion med Excel, Word, Internet Explorer eller SQL Server. On-Line hjälp funktion erhålls via Windows Help-engine, och Windows standardprgoram används för t.ex utskrift och filhantering.

Med SattGraph 5000 kan användaren utnyttja det senaste inom IT- och multimediateknik.

Från övervakare till aktiv deltagare

SattGraph 5000 sätter operatören i centrum av processen. Driftövervakning med moderna och rationella hjälpmedel ökar produktiviteten. SattGraph 5000 ger t.ex omedelbart en möjlighet att använda nätverkskameror och instruktionsvideofilmer för effektivare övervakning.

SattGraph 5000 ger detaljerna och överblicken. Tydliga ikoner, färger, operatörsverktyg och informationszoomning ger den processnära informationen – t.ex aktuell driftstatus med interaktiv larm- och händelsehantering. Öppenhet, integration och informationszoomning ger överblicken – statistik, historik, och data från externa system.

I det integrerade IT-systemet finns tillgång till all information.

Management information

Öppenhet, kommunikation och information har aldrig haft så stor betydelse som idag. Den som har tillgång till information, kan också sammanställa och utnyttja den för att optimera sin verksamhet. SattGraph 5000 är en bas för en total informationsstrategi mellan flera olika användarkategorier. Öppenheten finns där genom standardiserade snitt som fler och fler ansluter sig till. Framtidens system är här.

SattGraph 5000 – Arbetsstationen

SattGraph 5000 körs på standard PC datorer med Windows NT. Dator- och minneskraven är system- och applikationsberoende. Generell nedre gräns är 300 MHz med 128 MB RAM. Övriga krav på datorn är Ethernetkort, CD-spelare och tillräckligt antal seriella utgångar och kortplatser för PCI/ ISA-kort. För serverdatorer gäller av säkerhets- och underhållsskäl kravet att det måste finnas extra hårddisk med intermittent eller kontinuerlig (RAID) speglingsfunktion.

SattGraph 5000 använder standard mus, annat pekdon eller annat konfigurerbart operatörstangentbord.

SattGraph 5000 uppbyggt enligt klient/server-principen. En server hanterar ett antal klienter. Server och klient kan vara samma dator i en kombinationsstation. En SattGraph 5000 server finns i olika licenskonfigurationer för f.n. upp till 20.000 I/O.

SattGraph 5000 – Kommunikation

Kommunikation mellan övervakningssystem sker via Ethernet.

För kommunikation med PLC-system har SattGraph 5000 som standardprotokoll SattBus, SattBus över TCP/IP, Comli, MMS, OPC, DDE, Modbus och API. API är ett interface till protokollkonverteraren Applicom® som ger tillgång till ett stort antal andra protokoll. Med OPC Klient som standardgränssnitt kan SattGraph kommunicera med ett stort antal styrsystem via olika leverantörers OPC Server.

 

* SCADA Supervision, control and data acquisition Övervakning-, styrning och datainsamling
HMI Human Machine Interface Operatörsgränssnitt
ODBC Open Database Connectivity Databasgränssnitt
OLE Object Linking and Embedding Kommunikationsgränssnitt
OPC OLE for Process Control Kommunikationsgränssnitt
DDE Dynamic Data Exchange Kommunikationsgränssnitt

More info

Read more about SattGraph 5000