SattLine

SattLine

Latest version 2.5-6

Världens bästa DCS-system

Systemet introducerades 1990 och blev snabbt ett av världens mest avancerade system.

SattLine® är ett av marknadens mest avancerade automationskoncept. I ett och samma system finns funktionaliteten hos ett distribuerat styrsystem och en PLC. Plus flexibiliteten i en kraftfull maskinvaruarkitektur.

För enkelhetens skull används samma programmeringsspråk hela vägen: för den grafiska operatörspresentationen, för styr- och reglerfunktionerna, övervakningen och rapporteringen. Så användarvänligt blir systemet tack vare grafisk, objektorienterad konfigurering. Strukturer i programvaran överensstämmer med själva processen, den har samma flöde och logik. Därför är det ett flexibelt program som ger kortare utvecklingstider och högre kvalitet.

SattLine är ett öppet system, baserat på operativsystemet Microsoft Windows NT/2000. I systemet kan man föra över information till och från externa databaser och program via standardprotokoll från Microsoft, som t ex ODBC och OLE

Huvudfunktioner

SattLine är ett objektorienterat system för distribuerad industriell styrning och övervakning (DCS). Systemfamiljen består av arbetsstationer och processtyrsystem, alla i kommunikation på Ethernet. Processtyrningen laddas antingen ned i separat PLC-hårdvara, eller behålles som mjukvara i arbetsstationen, dvs med principen soft controller.

Arbetsstationerna används för att utveckla, testa och dokumentera användarapplikationer. I driftläge används de också för att åtgärda fel och ändra program. Program kan kompileras och laddas ner till processtyrsystem från vilken arbetsstation som helst.

Arbetsstationen kan sedan användas som operatörsstation för att ge process- och dialogbilder vid operatörsingrepp och inmatning av data. Till exempel kan operatörsstationerna användas för långsiktig datainsamling, rapportgenerering och utskrifter, alltmedan kritisk styrning och reglering utförs av styrsystemen.

SattLine har följande huvudfunktioner:

  • Operatörsinteraktion och grafik
  • Informationszoomning
  • Fönsterteknik
  • Sekvensstyrning och förreglingar
  • PID-regulatorer med avancerade funktioner
  • Larm- och händelsehantering
  • Datainsamling
  • Batchhantering
  • Rapportgenerering

Aktiv status

SattLine är en aktiv produkt som stöds av Microsoft Windows 8 Läs mer

Framtid

Uppgradering till ABB System 800xA, hjälpmedel för migrering finns hos ABB Malmö

Dokumentation

Läs mer i boken “Object-oriented process automation with SattLine” av Göran Johansson