Sattcon 200

Advant Controller 250 – AC 250

Det kraftfulla, kompakta och modulära styrsystemet

AC 250 är ett kompakt, moduluppbyggt styrsystem på Serie 200 hårdvara som byggs runt små bakplan, vilka kan kopplas ihop till önskad systemkonfiguration.

AC 250 konfigureras och programmeras i Control Builder (Version 3,2/16), ett program som körs under Windows 2000®.

AC 250 har gränssnittsenheter för kommunikation med andra system och annan utrustning. Basmaskinvaran består av centralenhet, kraftaggregat, bakplan och tillhörande kablar.

 • Den kompakta och moduluppbyggda konstruktionen gör det enkelt att bygga ut systemet
 • Optimering för varje tillämpning tack vare ett stort urval centralenheter med olika prestandanivåer
 • Fjärrprogrammering via Ethernetnätverk eller seriell kanal
 • Stöder S200 I/O och S200L I/O centralt via den seriella I/O-bussen och distribuerat via PROFIBUS-DP eller ControlNet
 • Stöder S800 I/O och S900 I/O distribuerat via PROFIBUS-DP
 • Alternativ för kommunikation med andra styrsystem: MMS, OPC, COMLI, SattBus och användardefinierade protokoll (via seriella kanaler)
 • Enheterna ansluts till skruvplintar och bakplan, vilket förenklar installationen och förbättrar tillförlitligheten
 • Montering på DIN-skenor ger minskade kostnader för installation och underhåll
 • Mekanisk kodning förhindrar att enheterna skadas vid utbyte

Programvara

Control Builder förser styrsystemet med omfattande funktionalitet, såsom logikfunktioner, PID-reglering, larmhantering och kommunikation med andra styrsystem, HMI-system och tredjepartssystem.

 • Logikfunktioner, vippor, tidkretsar, räknare etc finns enligt specifikation i IEC 61131-3.
 • Det finns funktioner för PID-reglering i styrsystemet.
 • Även funktioner för larm- och händelsedetektering samt larmutskrift på lokal skrivare finns att tillgå.

Kommunikation

Kommunikation med programmeringsverktyget sker med MMS via Ethernet. Kommunikation med andra system, exempelvis HMI, SCADA eller styrsystem kan ske:

 • med AC 800M/C Connect till ABB 800xA
 • med OPC via OPC Server
 • med MMS eller SattBus via Ethernetnätverk.
 • via SattBus-fältbuss.
 • via seriella kanaler (RS232 eller RS485). Tillgängliga protokoll är COMLI, MMS och OPC. Även användardefinierade protokoll kan användas.

Maskinvara

AC 250 kan hantera upp till 16 enheter, varav en är en centralenhet av någon av de många tillgängliga modellerna. Alla enheter i styrsystemet samt I/O-adaptrarna i det centrala I/O-systemet är anslutna till varandra via centralbussen.

Alla maskinvaruenheter är försedda med lysdioder på framsidan vilka indikerar signalstatus, fel etc. Varje bakplan rymmer två enheter. Skruvplintblocken (200-BPP) är anslutna till bakplanen vilket innebär enkel anslutning av signalledningarna.

Centralenheten

Centralenheten är en 32-bitars enkortsdator med höga prestanda, tillgänglig i olika modeller (PM253, PM254 och PM255). Alla har flyttalsprocessor (FPU), som ger noggrannare beräkningar, samt RAM-minne och realtidsklocka, båda med reservmatning från batteri. Centralenheterna PM253 och PM254 har två seriella RS232-kanaler och SattBus-gränssnitt. PM255 har en RS232-kanal och saknar inbyggd SattBus-kanal.

På enhetens framsida finns en start- och lägesomkopplare för val av olika programlägen samt en återställningsknapp (reset).